• 052-2700149
  • ayalon@ayalonlaw.co.il
  • לאונרדו דה וינצ׳י 19, תל אביב, בית תנועת המושבים (מתחם אמות המשפט)

צווארון לבן

מרמה והפרת אמונים

מרמה והפרת אמונים

עבירת המרמה והפרת אמונים היא מהעבירות היותר נפוצות עמה נאלצים להתמודד עובדי ציבור, פוליטיקאים וראשי מועצות וערים.

למאמר המלא »
הלבנת הון

הלבנת הון

האיסור להלבין הון קבוע בסעיף 3 לחוק על פיו: "(א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (3) (בחוק זה – רכוש אסור),

למאמר המלא »
שוחד וטובות הנאה

עבירת השוחד ומתן טובות הנאה

המסגרת החקיקתית החוקים הקשורים במתן ולקיחת שוחד מעוגנים בחוק העונשין ולהלן מובאים בפניכם סעיפי החוק הרלוונטיים: לקיחת שוחד [ב/1] [תשכ"ד, תש"ל] (א)  עובד הציבור הלוקח

למאמר המלא »
חייגו עכשיו