• 052-2700149
  • ayalon@ayalonlaw.co.il
  • לאונרדו דה וינצ׳י 19, תל אביב, בית תנועת המושבים (מתחם אמות המשפט)

עבירות סמים מין ואלימות

עבירת האינוס

עבירת האינוס / אונס

המסגרת החקיקתית העבירה קבועה במסגרת סעיף 345 לחוק העונשין: 345. (א)  הבועל אשה (1)   שלא בהסכמתה החופשית; (2)   בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או

למאמר המלא »
עבירת השוד

עבירת השוד

המסגרת החקיקתית העבירה קבועה במסגרת סעיף סעיף 402 לחוק העונשין כמובא להלן: שוד (א)  הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או

למאמר המלא »
החזקת ופרסום חומר תועבה

החזקת ופרסום חומר תועבה

המסגרת החקיקתית האיסור להחזיק חומרי תועבה קבוע בסעיף 214 לחוק העונשין האומר כדלקמן: פרסום והצגת תועבה (א)  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

למאמר המלא »
סחר בסמים

סחר בסמים

סחר בסמים היא עבירה חמורה הזוכה להתייחסות מחמירה של בתי המשפט, נקודה. המסגרת החקיקתית העיגון החקיקתי לאיסור לסחור בסם מסוכן מצוי בפקודת הסמים המסוכנים (תשל"ג

למאמר המלא »
הרפורמה בעבירות המתה

הרפורמה בעבירות המתה

במהלך שנת 2019 ולאחר דיונים שנערכו במשך שנים רבות בראשות פרופסור מרדכי קרמניצר, נכנסה לתוקף רפורמה חשובה בתחום הענישה בעבירות "המתה". המצב המשפטי טרם הרפורמה

למאמר המלא »
צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת או צו נגד הטרדה, ניתן מכח החוק למניעת הטרדה מאיימת שנחקק במהלך שנת 2001, כחלק ממערך של צווי הגנה העומדים לרשות

למאמר המלא »
איומים

איומים

המסגרת החקיקתית עבירת האיומים קבועה בסעיף 192 לחוק העונשין: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה בגופו, בחירותו, בשמו הטוב, או בפרנסתו של אדם אחר,

למאמר המלא »
הטרדה מינית

הטרדה מינית

המסגרת החקיקתית נורמטיבית של עבירה זו קבועה בחוק למניעת הטרדה מינית שמגדיר מהי הטרדה מינית,   קובע את הזכויות הנובעות כתוצאה מההטרדה עבור המוטרדת,

למאמר המלא »
חייגו עכשיו