• 052-2700149
  • ayalon@ayalonlaw.co.il
  • צייטלין 1, תל אביב (בניין הכהנים)

מכירת אלכוהול לקטינים ושימוש בסוכן קטין לצרכי אכיפה

מכירת אלכוהול לקטינים

המסגרת החקיקתית

חוק העונשין התשל"ז-1977, סעיף 193 א', נקבע כחלק מרצון המחוקק להביא לצמצום צריכת אלכוהול על ידי מי שמוגדר כקטין, תוך מתן התייחסות לכל מקום ובית מסחר המוכר אלכוהול לקטינים, כולל פיצוציות, סופר מרקט, באר וכדומה.

המדובר באותו סעיף הקובע את האיסור על מכירת אלכוהול החל מהשעה 23:00 בלילה ועד ל 6 בבוקר למחרת היום,

וכן קובע את האיסור על מכירת אלכוהול לקטינים, למי שטרם מלאו לו 18 שנים בכל שעות היממה.

הסנקציות המוטלות בגין הפרת חוק של מכירת אלכוהול לקטינים

כחלק ממדיניות האכיפה והרצון לתפוס את מפירי החוק נעשה שימוש על ידי המשטרה בין היתר בסוכנים קטינים,

המשמשים כקונים במסווה, הבודקים את שמירת החוק על ידי המוכר המצוי בבית הממכר ובייחוד בדיקת שמירת החוק על ידי בעליו של המקום.

כחלק מאותה מארג חקיקתי וכחלק מהרצון לתת כלים אכיפתיים מידיים בידי המשטרה, סעיף 23 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 קובע כי קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה רשאי לצוות על סגירת מקום למשך תקופה של עד 30 יום,

ככל ועולה כי הוא נמצא ככזה המוכר משקאות בניגוד לחוק כמובא לעיל, וככל שהדבר נחוץ לצורך שמירה על שלום הציבור.

אותו סעיף 23 לחוק קובע כי הקצין יכול לצוות לסגור מקום לתקופה שלא תעלה על 15 ימים, ככל והתקיימו התנאים כדלקמן:

קיים חשד כי בעסק נמכרו משקאות משכרים לקטינים בניגוד לסעיף 193א לחוק העונשין

במידה וניתן לאתר את בעל העסק, ניתנה לו התראה בכתב במהלך השנתיים שקדמו לביצוע העבירה, בה הוא נדרש לנקוט צעדים למניעת הישנות העבירה,

והובאה לידיעתו אפשרות סגירת העסק במקרה כזה.

על רקע אותן הוראות חוק, נתגלו יותר ויותר מקרים של רכישת אלכוהול עבור קטינים באמצעות מתווך בגיר, מתוך רצון לעקוף את אותן הוראות.

מעבר לסנקציות הללו, לרשויות פתוחה הדלת להגיש כתב אישום בפלילים ולהעניש ככל ודבר העבירה על החוק מוכח, באמצעות הסנקציות הקבועות בו.

הבעיתיות בסעיפי החוק בנוגע לאיסור מכירת משקאות משכרים לקטינים

אותן הוראות חוק נתגלו כבעיתיות ליישום,

במקרים כגון אלו בהם הסוכן שהופעל הינו בעל חזות של אדם בגיר,

ועל כן לא עורר חשד מצד המוכר מלכתחילה, תוך הפרת תחושת הצדק מצד המשטרה.

אותה בעיתיות הביאה לא פעם לביטול של כתבי אישום שכבר הוגשו,

ולא פעם אף הובעה חוסר נוחות וזו בלשון המעטה על ידי השופטים היושבים לדין בגין עניינים הקשורים באכיפת החוק בהקשר זה.

הפעלת סוכנים קטינים בעלי חזות של אדם בגיר, ובהינתן הפעלת החוק והסנקציות שהוא נושא עמו,

גורמים לבעלי עסקים שהינם רובם ככולם אנשים נורמטיבים, למצוא את עצמם מתמודדים עם כתב אישום בפלילים.

אותם בעלי עסקים בהסתברות גבוה אף יכולים ועלולים להטיל את האחריות במסגרת ההסברים שיאלצו לתת,

על המוכר שהעסיקו בבחינת אותו ש.ג, אדם העובד בדרך כלל בשעות לא שעות תמורת שכר זעום, כשהלכה למעשה לא החזיק בכל כוונה פלילית,

תוך הפעלת אחריות (אחריות קפידה) מוחלטת על הפעולות בהן הוא נוקט.

בעל העסק או מוכר שלהם מכרו בתמימות אלכוהול לאדם שנראה בגיר, בלי כוונה לעבור על החוק ולספק אלכוהול לקטין משקה, בניגוד לאיסור.

העמדת בעל עסק נורמטיבי לדין, עלולה לפגוע פגיעה קשה בעסק שבבעלותו,

הן בפן העסקי מסחרי והן בפן של המוניטין, כמו גם שמו הטוב של הבעלים עצמו, כשהוא הופך דה פקטו לעבריין מועד, ללא כל כוונת זדון.

על בעל עסק העוסק בממכר אלכוהול, להיות מודע לעובדה כי פעולות יזומות של הפעלת סוכנים קטינים מבוצעת בפועל,

ולדרוש מכל קליינט, צעיר ומבוגר ככל שיהיה, להראות תעודת זהות מבלי לתת כל תוקף למראה עיניים.

לסיכום

במידה והוגשה תלונה במשטרה, על בעל העסק ו/או המוכר להיעזר בעורך דין פלילי מיומן המתמצא בחוקים הרלוונטים.

דומה כי הרצון בהשגת המטרה ואכיפה יעילה של איסור מכירת אלכוהול לקטינים הוחמצה באופן ממשי,

על רקע האופן בו הוא נעשה, תוך עיוות דין ומבלי שהסנקציות בהן ניתן לנקוט גמישות דיין.

את האכיפה יש לבצע, כשהזכויות של הגורמים המעורבים אם של בעל העסק ואם של הקטין נשמרות,

תוך לקיחה בחשבון את מעמדם והרגישויות המיוחדות הנובעות מהסטטוס של המעורבים.

ככל ויש לך שאלות נוספות אתה מוזמן ליצור עמי קשר ואשמח לעמוד לרשותך.

מעוניינים בשיחה עם עו״ד איילון בירנבוים?

עורך דין פלילי בתל אביב

עו"ד איילון בירנבוים, בעל תואר במשפטים, יוצא יחידת מצ"ח בהצטיינות שימש במהלך שירותו הצבאי כחוקר ובעל ידע נרחב בתחום הפלילי.
עו"ד בירנבוים עוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי ובייצוג מגוון נרחב של חשודים ונאשמים בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל. בנוסף, רכש נסיון ויכולות גם בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ובעל רשיון לייצוג בבתי הדין הצבאיים.

טלפון: 052-2700149 / דוא"ל: ayalon@ayalonlaw.co.il