• 052-2700149
  • ayalon@ayalonlaw.co.il
  • צייטלין 1, תל אביב (בניין הכהנים)

מחיקת רישום פלילי

תחום זה כולל טיפול בהגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה, קיצור או ביטול תקופת התיישנות של הרשעה ומחיקת רישום פלילי או משטרתי מגיליונו של נאשם.

המסגרת המשפטית לעניין זה מעוגנת בעיקרה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א –1981 ובתקנות שעניינן אמות מידה לביטול רישומי משטרה.

התהליך למחיקת רישום פלילי או רישום משטרתי ראשיתו בבחירת עורך דין מסור, דינמי ומקצועי הרואה לנגד עיניו את האדם המבקש את שירותיו ולא עוד תיק אחד מיני רבים. הניסיון המצטבר של עו"ד איילון בירנבוים בתחום הפלילי, בנוסף למסירותו הבלתי נלאית הינם הערובה לשיעורי ההצלחה הגבוהים הנזקפים לזכותו בתחום ייצוגי זה. במסגרת זו פועל המשרד בהגשת בקשות לחנינה מנשיא המדינה, לרבות בקשות לקיצור תקופת המחיקה של רישום פלילי או רישום משטרתי. הבקשות הן פרי טיפול פרטני ומסור הכולל איסוף ועיבוד החומרים הנדרשים, זיהוי מידע אובייקטיבי וסובייקטיבי שעשוי לשמש כטענות מקלות בבניית הבקשה ולהעלות את סיכוייה להתקבל. בהקשר זה נציין כי בקשות חנינה לנשיא המדינה ניתן להגיש גם לגבי חיילים שהורשעו בבתי דין צבאיים. עו"ד בירנבוים, ששירת כחוקר צבאי במצ"ח, צבר ניסיון גם במישור זה.

משך הטיפול בבקשות לחנינה למשל, אינו קצר ומכאן החשיבות לעריכת הבקשה ולטיפול הרציף בה על ידי גורם מקצועי, למרות שאין חובה לפנות בבקשת חנינה על ידי עורך דין.

התייחסות מקצועית לחומר הנאסף, לחוות דעת מתאימות, עריכת הבקשות במתכונת נכונה וניהול מערכת בקרה ומעקב רציף על ידי עורך דין פלילי מנוסה הינה קריטית.

על אף הרושם שעלול להיווצר בכל הקשור להליך קבלת חנינה, המדובר בבקשה שאמות המידה על פיהן היא נבדקת הינה משפטית, שכן טרם החלטת נשיא המדינה נעשית בדיקה דקדקנית על ידי מחלקת החנינות של משרד המשפטים שיוצאת עם המלצה לכבוד הנשיא באשר להחלטה שטוב יהיה לקבל בכל מקרה ומקרה.

חריגה מהמלצת המחלקה המשפטית היא נדירה ועל כן מדובר בשלב חשוב ומכריע. מכתבים לקונים שמנגנים באופן בלעדי על מיתרי הרגש כמעט ולא יביאו לתוצאה המיוחלת ככל ואין מאחוריהם הנמקה טובה ומבוססת הנשענת על קריטריונים ברורים.

משום כך, חשוב מאוד להיוועץ ולהיעזר בעורך דין פלילי המתמצא בהגשת בקשות חנינה וכן לגורמים המשטרתיים לצורך מחיקת רישום משטרתי.

שימוש בשירותיו של עורך דין פלילי המתמצא בנהלים, בקריטריונים ובאופן בו יש להגיש בקשה מסוג זה הינו לעיתים קרובות ההבדל שבין היעתרות חיובית ומענה שלילי לבקשה שלכם למחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה מנשיא המדינה ו/או מחיקת רישום משטרתי מהגורם המשטרתי הרלוונטי.

בהצלחה,
עו"ד איילון בירנבוים – לוחם בשבילך

מעוניינים בשיחה עם עו״ד איילון בירנבוים?

עורך דין פלילי בתל אביב

עו"ד איילון בירנבוים, בעל תואר במשפטים, יוצא יחידת מצ"ח בהצטיינות שימש במהלך שירותו הצבאי כחוקר ובעל ידע נרחב בתחום הפלילי.
עו"ד בירנבוים עוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי ובייצוג מגוון נרחב של חשודים ונאשמים בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל. בנוסף, רכש נסיון ויכולות גם בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ובעל רשיון לייצוג בבתי הדין הצבאיים.

טלפון: 052-2700149 / דוא"ל: ayalon@ayalonlaw.co.il