• 052-2700149
  • ayalon@ayalonlaw.co.il
  • צייטלין 1, תל אביב (בניין הכהנים)

ביטול כתב אישום

הוגש כתב אישום כנגד לקוח לבית משפט השלום.כתב האישום, מייחס לנאשם חשדות של שליחת מסרונים לבת זוג לשעבר, על רקע רצונה בפרידה כדי להפחיד אותה ולהטריד אותה, ליצור.בנוסף, על פי כתב האישום המבקש דחף את בת הזוג במקום העבודה שלה,סירב לעזוב את המקום ואיים עליה בפגיעה בגוף.

הגשתי בקשה מפורטת ומנומקת מדוע יש לבטל בנסיבות העניין את כתב האישום שהוגש.

במסגרת הייצוג עמדתי על העובדה כי בנסיבות העניין, אין טעם בהעמדה לדין על אף קיומו של עבר פלילי וכן נטענו טיעונים כאלה הקשורים בנסיבות המשפטיות.

לאחר הליך בירור לא פשוט מעיקרו הצלחתי, בסופו של יום להביא לביטול כתב האישום של לקוח המשרד.

מעוניינים בשיחה עם עו״ד איילון בירנבוים?

עורך דין פלילי בתל אביב

עו"ד איילון בירנבוים, בעל תואר במשפטים, יוצא יחידת מצ"ח בהצטיינות שימש במהלך שירותו הצבאי כחוקר ובעל ידע נרחב בתחום הפלילי.
עו"ד בירנבוים עוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי ובייצוג מגוון נרחב של חשודים ונאשמים בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל. בנוסף, רכש נסיון ויכולות גם בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ובעל רשיון לייצוג בבתי הדין הצבאיים.

טלפון: 052-2700149 / דוא"ל: ayalon@ayalonlaw.co.il